Đại Gia Đình Áo Lam chúc xuân

Chuyên Mục: Chưa được phân loại, Văn Thơ 39 0

GDAL Chuc xuan 1

Một xuân qua lại một xuân qua

Trẻ mừng thêm tuổi lão lo già

Thời gian từng lớp cao chồng chất

Song cửa bóng câu cứ vụt qua

Nước bốn ngàn năm đâu nguồn cội

Người gần trăm triệu vẫn.. mơ hoa

Trong ta có chúa xuân thường tại

Xuân mãi là xuân của mọi nhà

Đức Quảng 2017

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi