Thơ Nguyên Đề – Màu Lam

Chuyên Mục: Văn Thơ 57 0

Màu Lam

Màu nào đẹp bằng màu Lam

Vàng Xanh Ðỏ Trắng với Cam hợp vào

Bốn mùa Lam chẳng nhạt màu

Hoà cùng các sắc Lam màu nhã thay! 

Áo nào đẹp bằng áo Lam

Khoác vào tâm tịnh tham lam chẳng còn

Cầu vai hai túi đã mòn

Tìm cầu chân lý cho tròn ước mơ 

Trai nào dũng bằng trai Lam

Tính tình ngay thẳng hay làm việc công

Chẳng nề gian khó, phật lòng

Tâm hồn quảng đại thắp hồng trai Lam 

Nữ nào xinh bằng nữ Lam

Dịu dàng tha thướt hay làm dể yêu

Công Dung Ngôn Hạnh bốn điều

Kính trên nhường dưới diễm kiều nữ Lam 

Em nào ngoan bằng em Lam

Như loài Oanh Vũ chăm làm dể thương

Hòa – Tin – Vui hiểu thông tường

Vâng lời Huynh Trưởng nhịn nhường bạn Lam 

Màu Lam nghi ngút khói hương

Từ Bi Hỷ Xả theo gương Phật Ðà

Nương thuyền Tam Bảo bao la

Bao niềm vui đến chan hoà tình Lam

Nguyên Đề

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi